අවි ගත්තෝද; නොගත්තෝද අවියෙන්ම නැසෙති

තමාට අවශ්‍ය ‍දේ නොලැබුනු විට අවිය අතට ගෙන අනෙකුන් හට තර්ජනය කොට තමන් මහා වීරයෙක් යැයි සිතීම අප රටේ පමනක් නොව ලොව අනෙකුත් රටවලද හොදින් දැක ගත හැකිය. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ කෙරැවාව දන්නේ අපිම බව නිසැකය. අවියක් භාවිතයෙන් සාමයත් යුක්තියත් ලගා කරගත හැකි බවත් එසේ කල පසු එය අවිය මගින්ම පවත්වා ගත හැකි බවත් බොහෝදෙනා විශ්වාස කරයි. නමුත් ගැටථව වන්නේ එය තිරසාර සාමයක්ද සාධාරණ යුක්තියක්ද එසේත් නැතිනම් තාවකාලික එකක්ද යන්නයි.

කෙසේ කීවත් අවියක් අතට ගත් ඕනෑම අයෙක් එහි බරපතල කමත් සමාජයට එයින් වෙන හානියත් කිසිසේත්ම දකින්නේ නැත. ඒ බව දැන ගත්තත් ප‍්‍රමාද වැඩි අතරම එය නිවැරදි කිරීමටත් නොහැකි බව අපි දනිමු. ඒ කේසේ වෙතත් ආවුධය අතට ගත් පුද්ගලයට එය ඔහුගේ සෙම්නසට කාරණ‍ාවක් වේ. නමුත් තමාට අවශ්‍ය ‍දේ නොලැබුනු විට අවිය අතට ගෙන අනෙකුන් හට තර්ජනය කොට තමන් මහා වීරයෙක් යැයි සිතීම මහත් අනුවන ර්‍ක්‍රයාවක් වන නමුත් මෙවන් අය ඒ බව තේරැම් ගන්නේ කවදාද?

අවි ගත්තෝද; නොගත්තෝද අවියෙන්ම නැසෙති!

Advertisements

About this entry